festival o proměně vztahu ke smrti

POD DRNEM

3-4|11|2023

Moving Station Plzeň

Od strachu k přijetí a lásce

Proč festival o smrti v Plzni?

Chceme vnášet téma SMRTI do veřejného prostoru v Plzni. Chceme působit lokálně a poukázat na „místní zdroje“. Věříme, že smrt a umírání již v dnešní době není tabu. Festival nabídne prostor pro setkání sama se sebou, ale i s podobně smýšlejícími lidmi.

Podporujeme přírodní pohřby a přírodní pohřebnictví. Je pro nás také důležitý návrat rituálu posledního rozloučení do současné kultury naší společnosti.

Smíření se s vlastní smrtelností a téma strachu ze smrti chceme nastínit v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti psychiatrie, psychologie a hospicové péče. Velký potenciál v léčbě nejen úzkostí a depresí má psychedeliky (ketamin, psilocybin) asistovaná psychoterapie.

Program festivalu Pod Drnem

Změna programu vyhrazena.

PÁTEK

19:00 Zahajovací rituál
19:30 – 21:00 Meditační koncert, hudebník Jirka Mucha, DMT dechovou meditační technikou provede Václav Silovský

SOBOTA

PŘEDNÁŠKY (Velký sál Moving Station, dole):

10:00 Zahájení festivalu Pod Drnem (moderuje Stanislav Jurík)
10:10 Jak se připravit na smrt (Kateřina Spourová)
10:30 AŽ UMŘU, ZASAĎTE NA MNĚ JABLOŇ ~ Jak vytvořit jedinečné poslední rozloučení (Tereza Chmelařová)
11:15 Smrt jako poslední zasvěcení (Mgr. Jan A. Kozák, PhD.)
12:00 Vědomé umírání (Soňa Černá, DiS.)
14:00 Pozvat smrt do života (Mgr. et Mgr. Tereza Juppová)
14:45 Návštěva Temné Bohyně aneb jak se za života s důvěrou potkat se smrtí (Mgr. Terezie Dubinová, PhD.)
15:40 Ars moriendi (ThDr. Filip Štojdl)
16:30 Psychedelika v léčbě existenciální tísně u onkologicky nemocných a v paliativní péči (Prof., MUDr., Jiří Horáček, PhD., FCMA)
17:15 hudební vystoupení Gábi Doubek
17:45 Beseda (besedující Prof., MUDr., Jiří Horáček, PhD., FCMA, ThDr. Filip Štojdl, Mgr. Terezie Dubinová, PhD., Tereza Chmelařová, moderuje Stanislav Jurík)
20:00 Závěrečný rituál festivalu Pod Drnem, připravuje Cerridwen, z.s.

 

WORKSHOPY (Malý sál Moving Station, nahoře)

10:15 – 11:15 Smrt jako průvodce a učitel (Soňa Černá, DiS. – hospic sv. Lazara Plzeň)
11:30 – 12:30 Udržitelná zeleň na hrob (Anička Vidršperková, La Kytka – udržitelné květinářství, Plzeň)
14:00 – 16:00 Moje poslední přání (Tereza Chmelařová, Gábi Doubek – Ke kořenům)

 

 

Přednášky

Psychedelika v léčbě existenciální tísně u onkologicky nemocných a v paliativní péči

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Psychedeliky asistovaná psychoterapie (PAP) představuje účinnou léčbu jinak obtížně ovlivnitelného psychického utrpení spojeného s existenciálním ohrožením, které doprovází onkologická a jiná vážná onemocnění. Sdělení přiblíží terapeutický kontext PAP, možné mechanismy účinku psychedelik z neurobiologické a psychologické perspektivy a shrne důvody, proč psychedelika mohou pomoci ve vyrovnání se s konečností naší existence.

Návštěva Temné Bohyně aneb jak se za života s důvěrou potkat se smrtí

Mgr. Terezie Dubinová, PhD.

Každý z nás to zná. Krize. Temná noc duše. Deprese. Smutek. Různé životní události a pohlcující emoce nám dávají najevo, že je čas ukončit jednu životní kapitolu, rozpadnout se , zemřít a znovu se zrodit. Jedna věc je VĚDĚT, druhá věc je SKUTEČNĚ ŽÍT. Když se poznání s prožitkem, obvykle nedobrovolně, propojí, je prověřováno vše, co jsme se teoreticky naučili a v co věříme. Umíme se skutečně této příležitosti otevřít? Dokážeme v sobě podržet důvěru v proces? A co je Velké Ticho?

Pozvat smrt do života

Mgr. et Mgr. Tereza Juppová

Odvykli jsem smrti. Podle průzkumů ubývá pohřbů, lidé umírají osamoceni v nemocnicích, živí nechtějí mít s mrtvými nic společného. Ze smrti se stal stín, který jsme zavřeli do temného sklepa a odmítáme ho vidět. Paradoxní ale je, že konec života je jedna z mála věcí, která se týká každého člověka. I během našich dní navíc můžeme zažívat „malé smrti“ – náročné situace, kdy náš svět rozpadne na kousky a musíme ho znovu složit. V tradičních kulturách se věnovala smrti velká pozornost. Probíhaly rituály, které měly provést umírajícího i pozůstalé náročným, i když někdy osvobozujícím koncem. Velká část mytologie starých národů a etnik pracuje s démony smrti, podsvětím a s průvodci na druhý břeh. Významní psychologové 20. století jako C.G. Jung nebo James Hillman také hovoří o tom, že bez vědomí smrtelnosti duše strádá a zdůrazňují potřebu pozvat smrt zpět do života, abychom konečně mohli začít žít naplno.

Workshopy

Smrt jako průvodce a učitel

Soňa Černá, Hospic sv. Lazara

Na workshopu účastníky provedu imaginací, která evokuje blízkost smrti, ale i její přesah.

Více o obsahu workshopu

Na workshopu účastníky provedu imaginací, která evokuje blízkost smrti, ale i její přesah. Poté budeme v kruhu pracovat se smrťáckými kartami, kde si každý účastník bude moci odpovědět na otázky týkající se vlastních smrti.

Kdo je Soňa Černá

Jmenuji se Soňa Černá, pracuji v Hospici svatého Lazara v Plzni jako psychosociální pracovnice. V minulosti jsem pracovala 20 let v oblasti léčby závislostí a zároveň se věnuji klientům ve své soukromé terapeutické praxi. V hospici je mým úkolem doprovázet umírající a jejich blízké, pro veřejnost pořádám workshopy Vědomé umírání. Práce s lidmi je pro mě výzvou v mých osobních tématech, proto se pravidelně vzdělávám především u zahraničních terapeutů, kteří mají spirituální přesah. Absolvovala jsem tedy řadu kurzů a výcviků, které jsou postaveny na sebezkušenosti.

Moje poslední přání

Tereza Chmelařová a Gábi Doubek, Ke Kořenům

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaké byste si přáli místo posledního odpočinku? Zda na svém pohřbu chcete Beatles, Beethovena nebo zpěv ptáků?

Více o obsahu workshopu

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaké byste si přáli místo posledního odpočinku? Zda na svém pohřbu chcete Beatles, Beethovena nebo zpěv ptáků? Či co byste ještě rádi v životě zažili, než se vydáte na “druhý břeh”? Otázky o našich posledních přáních si málokdy pustíme k tělu, přestože se nás týkají všech bez výjimky. Necháváme často tyto úvahy a rozhovory až na doslova poslední chvíli, která však může přijít velmi nečekaně i náhle.

Na tomto sebezkušenostním workshopu vytvoříme inspirativní a bezpečný prostor pro prozkoumání různých rovin dotýkajících se konce našeho života. Účastníci budou mít čas zamyslet se nad otázkami vlastní konečnosti i nad způsobem, jakým by si přáli, aby se s nimi jednou jejich blízcí loučili.

Z workshopu si každý odnese svůj ‚deathplan‘ (plán o konci života) a praktické informace o možnostech, které v závěru života i v procesu rozloučení máme.

Kdo je Tereza Chmělařová

Tereza je členka spolku Ke kořenům, který v Čechách již devět let rozvíjí principy přírodního pohřebnictví, je správkyní Lesa vzpomínek v pražských Ďáblicích, poradkyně pro pozůstalé, ceremonialistka, lektorka. Věnuje se osvětě v oblasti odpovědného a otevřeného přístupu ke smrti. Působí jako obřadnice a průvodkyně pozůstalých při tvorbě i realizaci osobitých obřadů posledního rozloučení. Jakožto ceremonialistka provází šestým rokem také svatebními a dalšími významnými přechodovými rituály.

Kdo je Gábi Doubek

Do týmu Ke kořenům ji přivedla hudba. Obřady doprovázela zprvu jako hudebnice, po absolvování kurzu Doprovázení pozůstalých v roce 2019 se stala také průvodkyní a obřadnicí posledních rozloučení. Podílí se také na správě pražského Lesa vzpomínek.
Současně pečuje o chod lesní školky a školy ZeMě a pod Plaváčkem vede lekce plavání pro děti s rodiči.
Žije s mužem a třemi dětmi v Řevnicích u Prahy. Jejím přáním je vnášet téma smrti do povědomí širší veřejnosti a podporovat pozůstalé při vlastní tvorbě posledních rozloučení.

Udržitelná zeleň na hrob

Anna Vidršperková, La Kytka

Během workshopu si osadíme kameninovou nádobu hrnkovými květinami a dozdobíme sušenými květy. 
Více o obsahu workshopu
Během workshopu si osadíme kameninovou nádobu hrnkovými květinami a dozdobíme sušenými květy. Během společného tvoření Vám povím, proč je důležité vnášet do prostoru hřbitova živý komponent – rostliny a také proč nepoužívat kýčovité, umělé květiny.
Domů si odnesete rozkvetlou nádobu, kterou budete moci každý rok osadit znovu a znovu a tak podpořit udržitelnost i v tomto oboru. Vše co budeme používat se dá buď využít znovu a nebo zkompostovat.
Workshop povede zkušená floristka Anička Vidršperková, která ve svém oboru podniká již přes 11 let.
Kdo je La Kytka
LaKytka – udržitelné květinářství je jedinečný rozkvetlý prostor v Plzni na Slovanech. Je to tak trochu jiné květinářství. Běžně tu nenajdete řezané květiny skladem, ale učíme Vás plánovat a květiny si dopředu objednávat. Díky tomu máte Vy jistotu čerstvých květin, přímo pro Vás a my máme jistotu toho, že nám nevzniká zbytečný odpad z květin, které se občas neprodají. Hlídáme si i původ květin, v sezóně kombinujeme lokální květiny a ty, které jsou sice dovezené, ale od pěstitelů z Evropy. 
Náš rozkvetlý ateliér, je, ale i tak plný krásných výrobků od českých tvůrců, většinou nějakým svým způsobem propojených z květinami. Najdete u nás i velké množství pokojových květin a také sezónních květin na Vaší zahrádku či do truhlíků. Naší velkou vášní je svatební floristický servis, kdy ke každé zakázce přistupujeme individuálně a vše ladíme do posledního detailu.
Na objednávku připravujeme i smuteční vazby a dekorace a učím lidi, že není třeba vždy vše ladit do smutných tónů, ale květiny jsou naším gestem a vyjádřením poděkováním, jaký člověk za svého života byl. I zde se snažíme využívat lokální květiny a nebo ty u, kterých známe původ. 
Máme také rozkvetlý e-shop, přes, který si můžete naše květiny a veškeré rozkvetlé zboží objednat.
LaKytku tvoří zakladatelka a floristka Bc. Anička Vidršperková a Bc. Lenka Lukešová. 

Smrt je součástí našeho Života

Inciační

rituál

Podle jedné z definic jsou „rituály inscenované události, které se pokaždé řídí standardními předpisy“. Zdá se, že jsme se vymanili z věku pověr a mýtů, ale stejně stále nějaké rituály provádíme – vykročíme pravou nohou, sevřeme v dlani talisman před důležitou zkouškou, oblékneme tričko, které nám „přináší štěstí“. Rituály v tradičních společnost pomáhaly lidem ukotvit se v životních situacích, posílit se v náročných fázích a překonat těžké chvíle. V posledních desetiletích se v psychologických i sociologických kruzích ukazuje, že i jako „moderní lidé“ potřebujeme obřady, abychom se vyrovnali se situacemi, na které náš rozum nestačí.

Přírodní

pohřebnictví

V současné době se většina pohřbů odehrává ve vysoce formalizované a obecné formě, není zde vztah k zesnulému ani k pozůstalým. Trend přírodního pohřebnictví se snaží o smysluplné, krásné a ekologické obřady, které jsou léčivé pro pozůstalé a slouží jako laskavé rozloučení se zesnulým. Průběh obřadu je připravován podle přání blízkých zemřelého a často probíhá v přírodě anebo na místech, které měl zesnulý rád. 

Psychedelika

a psychiatrie

Látky rozšiřující vědomí se využívaly a dosud využívají v mnoha kulturách po celém světe. Díky nim se členové společnosti mohli setkávat s posvátnem a pomáhaly jim pochopit různé životní situace. První vědecké výzkumy s psychedeliky a jejich pozitivním účinkem na duševní zdraví probíhaly v polovině 20. století a nyní výzkum zažívá renesanci. V současné době probíhá v České republice několik klinických studií, při nichž se využívají psychedelika k léčbě rezistentních depresí a také při zmírnění strachu ze smrti u onkologických pacientů. 

Účinkující festivalu Pod Drnem

jiri_horacek

prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem a spoluautorem několika monografií a více nežli 200 článků v odborných periodicích. Jeho nejvýznamnější publikace byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu a mechanismu účinku psychedelik. Zásadně se zasloužil o zavádění psychededeliky asistované psychoterapie, která v současné době probíhá na klinice Psyon. psyon.cz

ThDr. Filip Štojdl

je duchovní a certifikovaný hrobník, autor několika knih, který se zabývá meditačními technikami “dobré smrti” a dlouhodobě se věnuje tématu středověkého umění umírat “ars moriendi”. Jeho zkušenosti se opírají také o dlouhodobé pobyty ve Francii, Itálii a Izraeli. Sám se zabývá dlouhodobě také fotografií světových hřbitovů mezi něž lze směle zahrnout i pražské hřbitovy. bratrfilip.cz

terezie_dubinova

Mgr. Terezie Dubinová, PhD.

je hebraistka, kulturoložka a astroterapeutka, autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Žije a pracuje v Jičíně, kde se s kolegou z neziskovky stará o židovský hřbitov. O tématech spirituality, ženství, nového paradigmatu, židovství a Izraele bloguje na oheladom.cz

tereza chmelařová

je členka spolku Ke kořenům, který v Čechách již devět let rozvíjí principy přírodního pohřebnictví, je správkyní Lesa vzpomínek v pražských Ďáblicích, poradkyně pro pozůstalé, ceremonialistka, lektorka. Věnuje se osvětě v oblasti odpovědného a otevřeného přístupu ke smrti. Působí jako obřadnice a průvodkyně pozůstalých při tvorbě i realizaci osobitých obřadů posledního rozloučení. Jakožto ceremonialistka provází šestým rokem také svatebními a dalšími významnými přechodovými rituály. kekorenum.cz terezachmelarova.com

 

jiri_horacek

Mgr. tereza juppová

propojuje koučink a provázení s terapií přírodou a díky vystudované antropologii se zabývá moudrostí tradičních kultur. Inspirují ji mimo jiné šamanské techniky, které se snaží předávat způsobem srozumitelným pro dnešní svět. V poslední době se Tereza věnuje práci se Stínem a vede kurz Cesta Šibala. Provádí poradními kruhy a pořádá přednášky a semináře. Působí také 17 let v neziskovém sektoru v sociální oblasti. terezajuppova.cz

soňa černá, dis.

pracuje v Hospici svatého Lazara v Plzni jako psychosociální pracovnice. V minulosti pracovala 20 let v oblasti léčby závislostí a zároveň se věnuje klientům ve své soukromé terapeutické praxi. V hospici je Soni úkolem doprovázet umírající a jejich blízké, pro veřejnost pořádá workshopy Vědomé umírání. Práce s lidmi je pro Soňu výzvou v osobních tématech, proto se pravidelně vzdělává především u zahraničních terapeutů, kteří mají spirituální přesah. Absolvovala řadu kurzů a výcviků, které jsou postaveny na sebezkušenosti. terapiejakocesta.cz

terezie_dubinova

Mgr. Jan A. Kozák, PhD

Religionista a filolog působící na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, specialista na kulturu starých Seveřanů a přední český odborník na mytologii a teorii mýtu, Je zakladatelem a koordinátorem badatelské skupiny Konspiritualita a členem odborné sekce České psychedelické společnosti (CZEPS). Pracuje také jako psychoterapeut. Vydal celou řadu knih, jak věnovaných severské mytologii, tak mýtům obecně. Píše také beletrii. jan-a-kozak.cz

kateřina spourová

Je vystudovaná zdravotní sestra. Na své cestě životem ušla velký kus cesty ke smrti a umírání. Hovoří o tom na svých seminářích, které pořádá nejen pro veřejnost, ale i instituce a školy. Jejím cílem je vrátit zpět smrt a umírání do běžného života jež je její součástí. Vychází ze svých zkušeností z nemocniční a hospicové péče. Sama teď jde cestou „osobní sestry“ pro klienty z řad těch, co se starají o své blízké doma. Nabízí podporu v otázkách života i smrti, v péči o ně a zdravotních úkonech v její kompetenci. Mimo to se věnuje lektorování v oblasti péče pro neformální pečující.  andelskaruka.cz

Užitečné informace | Pod Drnem

Festival Pod Drnem se bude konat v Plzni 3. a 4. 11. 2023 v prostoru Moving Station (Koperníkova 56, Plzeň – Jižní Předměstí).

V pátek začínáme v 19 hod. Těšit se můžete na zahajovací rituál a meditativní koncert skvělého Jirky Muchy.

V sobotu začínáme v 10:00 zahájením festivalu ve Velkém sále a končíme cca ve 20:00 závěrečným rituálem. Prostor festivalu pro vás otevřeme již v 9:00, abyste měli čas na ranní kávu.

Děti jsou na festivalu vítány, ale dětský koutek, ani hlídání nenabízíme.

Kdo je Pod Drnem?

aja_kykal_csoszova

Ája Kykal Csöszová

je lektorkou jógy, gravidjógy (JógaŽeny). Je průvodkyní ženskými kruhy a přechodovými rituály. Pracuje jako webdesignérka a grafička na volné noze, která práci v IT pojímá o trochu víc srdcem a duší.

Tereza Juppová

je koučka a průvodkyně a díky vystudované antropologii se inspiruje moudrostí tradičních kultur. Pořádá přednášky, semináře a provází poradními kruhy. Působí také 15 let v neziskovém sektoru v sociální oblasti.

Zuzana Zuberová

má zkušenosti z práce v reklamní agentuře na pozici grafik a produkční. 10 let pracovala v rozhlasovém a internetovém zastupitelství Radiohouse s.r.o. na pozici mediální konzultant.

Petra Krákorová

doprovází pozůstalé při loučení se s jejich blízkými a pomáhá jim s organizací posledního rozloučení. Zabývá se tématem stárnutí a stáří. Je duší neziskového vzdělávacího projektu TEDx Plzeň. Pracuje v oblasti videoprodukce a livestreamingu.

Děkujeme partnerům | Pod Drnem