Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen “Obchodní podmínky”) se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a upřesňují práva a povinnosti spolku Cerridwen, z.s., IČ 190 87 365, se sídlem Lomy 18, 349 52 Kokašice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 10322 (dále jen “Pořadatel”) a třetích osob (dále jen “Návštěvník”) při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, vzdělávací nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen “Akce”).

 

  1. Podmínky pro objednání a zakoupení vstupenek

Návštěvník objednává vstupenky vyplněním elektronického objednávkového formuláře (dále jen “Objednávka”) prostřednictvím webové stránky www.festivalpoddrnem.cz. Návštěvník je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Pořadatel je oprávněn spolehnout se na správnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nesprávné údaje.

Návštěvník si při výběru vstupenky může zvolit jen jeden typ, buď s možností účasti na jednom z nabízených workshopů a nebo bez účasti. Pokud není možné zvolit vybranou vstupenku, znamená to, že kapacita je naplněna a Návštěvník si zvolí jinou dostupnou variantu. Ceny vstupenek mohou být Pořadatelem měněny s tím, že pro Návštěvníka vždy platí cena uvedená v okamžiku provedení objednávky. Ceny vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách včetně DPH. Pořadatel není plátcem DPH.

Potvrzení objednávky bude Návštěvníkovi doručeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Od toho okamžiku vznikají Návštěvníkovi a Pořadateli vzájemná práva a povinnosti, tj. Pořadatel se zavazuje poskytnout Návštěvníkovi vstupenku a Návštěvník se zavazuje realizovat platbu na základě údajů v objednávce.  Platbu je možné provést výhradně bankovním převodem a to nejpozději do 6 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne, kdy Návštěvník kliknul na tlačítko Koupit s povinností platby, jinak se smlouva ruší. Pokud Návštěvník i přesto uhradí cenu vstupenky později, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se s Pořadatelem nedohodne jinak.

Po připsání platby na účet Pořadatele je Návštěvníkovi zaslána elektronická vstupenka a doklad o úhradě. Vstupenku není třeba tisknou, stačí ji v den akce ukázat v mobilním zařízení. Pokud Návštěvník požaduje řádný daňový doklad, je nezbytné, aby při vyplnění objednávkového formuláře správně vyplnil potřebné údaje.

 

  1. Odstoupení od smlouvy o koupi ze strany Návštěvníka – spotřebitele

Pořadatel nabízí na webových stránkách www.festivalpoddrnem.cz pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní událost. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Návštěvník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. V neočekávaných a výjimečných případech na straně Návštěvníka je možné kontaktovat Pořadatele emailem na adrese info@festivalpoddrnem.cz se žádostí o individuální řešení.

 

  1. Reklamace

V případě reklamace prosíme Návštěvníky, aby postupovali v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

  1. Vyšší moc

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Akci v případě události způsobené vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladem jsou: požár, havárie vody, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě Návštěvník zvolí možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky na účet nebo Pořadatelem nabízený náhradní termín.

Účastí na akci souhlasíte se zveřejněním fotografií s vaší osobou, které byly v průběhu akce pořízeny.

 

Kontaktní údaje Pořadatele:

Cerridwen, z.s., Lomy 18, 349 52 Kokašice

Ing. Alena Kykal Csöszová

email: info@festivalpoddrnem.cz, tel. 773 505 454